برای آموزش شنا به کودکان بالای ۴ سال شما دیگر می توانید وارد سطح پیشرفته تر شده و آموزش های پیشرفته شنا را به خوبی به فرزند خود با تکتیک های خاص و رعایت اصول خاصی آموزش دهید.

۱- تبحر فرزندتان در تمام مهارتهای اساسی را تائید کنید. اگر او در آب راحت است و برتر از سطح شرح داده شده برای سن دو تا چهار ساله می تواند شنا کند؛ پس آنگاه شما می توانید روی تکنیکها شنای پیشرفته، تمرکز کنید.

آموزش شنا به کودکان بالای 4 سال
آموزش شنا به کودکان بالای ۴ سال

۲- به فرزندتان حرکت‌های پارویی به سبک شنای سگی را آموزش دهید. این سبک شنای آسان و سرگرم کننده اغلب توسط کودکان کم سن و سال که تازه شنا یاد می گیرند؛ استفاده می گردد. سطح ایده آل آب برای حرکات سگ مانند، در حدود ارتفاع سینه است.

آموزش شنا به کودکان بالای 4 سال
آموزش شنا به کودکان بالای ۴ سال

۳- به فرزندتان بگویید که ابتدا با شکم وارد آب گردد و دستانش را به شکل فنجان در آورد. حرکات گود کردن به طرف پایین را با تمام انگشتانش انجام دهد. او باید در حالی که با پاهایش لگد می زند؛ در آب فرو رود. این حرکت بیشتر شبیه سگ یا اسب در حال شنا، می باشد. وقتی حرکات سگ مانند را یاد می گیرید؛ با جستجوی ویدئوهای آموزشی مرتبط، از تماشای شنای سگ ها، لذت ببرید.

آموزش شنا به کودکان بالای 4 سال
آموزش شنا به کودکان بالای ۴ سال

۴- به او بگویید که پاهایش را کمی زیر سطح آب، حرکت دهد. او بیشتر برای دراز کردن کامل پاهایش، فرصت خواهد داشت؛ ولی لگد های سریع و کوتاه، قدرت بیشتری خواهند داشت. به منظور بهتر کردن این شکل از شنا، به او متذکر شوید که با انگشتان پا، لگد بزند.

آموزش شنا به کودکان بالای 4 سال
آموزش شنا به کودکان بالای ۴ سال

۵- به فرزندتان آموزش دهید که سرش را با چانه اش، روی سطح آب نگه دارد؛ در حالی که حرکات پارو زدن و لگد زدن را انجام می دهد. او ممکن است وقتی در حال یادگیری هماهنگ کردن حرکات بازوها و پاهایش است؛ به کمک شما احتیاج داشته باشد. وقتی فرزندتان به خودش مطمئن شد؛ شما می توانید شنا کردن مستقل او را نظارت کنید.

آموزش شنا به کودکان بالای 4 سال
آموزش شنا به کودکان بالای ۴ سال

۶- به فرزندتان آموزش دهید تا هوا را از طریق بینی اش در زیر آب، خارج کند. کودکتان در هنگام شنا، نمی تواند که بینی اش را بسته نگه دارد؛ زیرا که برای شنا کردن صحیح، او به هر دو دستش احتیاج دارد. یا یک بازی شروع کنید تا ببینید چه کسی می تواند با بینی اش، بیشترین حباب را با هوا درست کند.

آموزش شنا به کودکان بالای 4 سال
آموزش شنا به کودکان بالای ۴ سال

۷- او را به تنظیم بازدم با بینی اش؛ زیر آب، تشویق کنید. در شروع کودکتان ممکن است تمام هوای بینی اش را به خاطر ترس، یک دفعه خارج کند. در این صورت آب به بینی اش، هجوم خواهد آورد. در چنین حالتی، نزدیک او باشید؛ چون امکان دارد که تصادفا مقداری آب، وارد بدنش گردد و به کمک شما احتیاج داشته باشد. در چنین حوادثی که او تجربه ناخوشایند ورود آب به بینی اش را کسب می کند؛ عکس العملی مناسب، نشان دهید. جملاتی دل گرم کننده مانند گاهی اوقات اتفاق می افتد؛ چیز مهم نیست؛ بکار ببرید.

آموزش شنا به کودکان بالای 4 سال
آموزش شنا به کودکان بالای ۴ سال

۸- حرکت به اطراف در زیر آب را با بازدم از بینی، تمرین کنید. در این مرحله، اگرچه فرزندتان زیاد در زیر آب هماهنگ نیست؛ ولیکن تکنیک بازدم از بینی، احساس حرکت به اطراف در زیر آب، بدون بستن بینی را امکان پذیر می سازد. این تکنیک، تغییر حالت شنا با حرکات درست را، آسانتر می کند.

آموزش شنا به کودکان بالای 4 سال
آموزش شنا به کودکان بالای ۴ سال

۹- به فرزندتان دو طرفه تنفس کردن، بین حرکات در شنای آزاد را آموزش دهید. شما باید این تمرین را با صبر و حوصله انجام دهید؛ چون تکنیک پیچیده و وقت گیر می باشد.

آموزش شنا به کودکان بالای 4 سال
آموزش شنا به کودکان بالای ۴ سال

۱۰- به فرزندتان بگویید که یا روی پله ها بنشیند یا در مناطق کم عمق آب، بایستد. او باید تا نزدیک کمر یا سینه، داخل آب باشد. آگاه باشید که چشم کودکتان، ممکن است به کلر حساس باشد.

آموزش شنا به کودکان بالای 4 سال
آموزش شنا به کودکان بالای ۴ سال

۱۱- شنای فقط با بازوها  را با حرکات لگد مانند سریع و کوتاه پاها، تلفیق کنید. در مناطق کم عمق آب، به او تجربه همکاری بازوها و پاهایش، بدون زیر آب رفتن سرش را دهید.به او بگویید که به طور منظم با چرخاندن سرش، خروج از آب برای تنفس را تمرین کند. او باید متناوب بعد از سه حرکت، به پهلوی دیگر بچرخد.

آموزش شنا به کودکان بالای 4 سال
آموزش شنا به کودکان بالای ۴ سال

۱۲- برای نفس کشیدن؛ او را راهنمایی کنید و برای پیدا کردن ریتم شنا، کمکش کنید. بعد از انجام این کار، با تداوم حرکاتش به او بگویید که سرش را چرخانده و با سومین حرکت، یک تنفس عمیق کند. بطور متناوب از یک پهلو به پهلوی دیگر رفتن؛ باعث حفظ شکل متقارن در شنا کردن؛ می گردد.

آموزش شنا به کودکان بالای 4 سال
آموزش شنا به کودکان بالای ۴ سال

۱۳- فرزندتان را طوری در آب با بازوهایتان نگه دارید که شکمش پایین بوده و پاهایش دور از بدن، به سمت ته استخر است. به او بگویید که صورتش را در آب کرده و تمرین شنا با دو ضربه را کند. سرش را برای تنفس در هر ضربه سوم بچرخاند. او باید پهلوها را بطور متناوب عوض کند.

آموزش شنا به کودکان بالای 4 سال
آموزش شنا به کودکان بالای ۴ سال

۱۴- همواره در حال تلاش برای انجام مستقل این حرکات؛ کودک را تحت نظر داشته باشید. وقتی فرزندتان اینها را راحت انجام دهد؛ او می تواند؛ تدریجا با جلیقه نجات شنا کند و بعد از مهارت در آن، او می تواند شنا بدون کمک شما را شروع کند.

آموزش شنا به کودکان بالای 4 سال
آموزش شنا به کودکان بالای ۴ سال

۱۵- به فرزندتان اجازه دهید به انتهای دیگر استخر رفته و شنا کند. وقتی به قدر کافی تجربه کسب کرد؛ شما می توانید این کار را بدون جلیقه نجات امتحان کنید. اگر زیاد با تجربه نیست؛ بهتر است با جلیقه نجات انجام شود.

آموزش شنا به کودکان بالای 4 سال
آموزش شنا به کودکان بالای ۴ سال

۱۶- به فرزندتان بگویید در یک انتهای استخر بایستد یا شناور بماند و لبه استخر را با پاهایش هل دهد. وقتی که حرکتش توسط هل دادن پاها متوقف شود؛ او باید شروع به لگد زدن کند و با بازوهایش ضربه بزند تا به انتهای دیگر استخر، برسد. شما باید با فاصله کم، به دنبال او باشید؛ مخصوصا اگر جلیقه نجات نپوشیده باشد.

آموزش شنا به کودکان بالای 4 سال
آموزش شنا به کودکان بالای ۴ سال

۱۷- به فرزندتان بیاموزید که روی کمرش بتواند غلت بزند. این کار در صورت افتادن او به پشت، به او کمک خواهد کرد.

آموزش شنا به کودکان بالای 4 سال
آموزش شنا به کودکان بالای ۴ سال

۱۸- به فرزندتان بگویید که با شناور ماندن به پشت خود، شروع کند. به او بگویید که یکی از شانه هایش را به سمت ته استخر بیندازد. او باید بقیه بدنش را به منظور تبعیت کردن از حرکت شانه، بچرخاند. وقتی که او بتواند روی شکم، به دور خود بچرخد؛ از او بخواهید که به انتهای استخر، شنا کند.

آموزش شنا به کودکان بالای 4 سال
آموزش شنا به کودکان بالای ۴ سال

۱۹- به فرزندتان آموزش راه رفتن در آب بدهید. راه رفتن در آب، مهارتی مهم در هنگام نیاز وی به شناور ماندن به مدت طولانی در آب می باشد. این توانایی او را داخل آب ایستاده نگه داشته و او به راحتی می تواند با شناور ماندن روی سطح آب، با دوستان و اسباب بازی هایش، بازی کند.

آموزش شنا به کودکان بالای 4 سال
آموزش شنا به کودکان بالای ۴ سال

۲۰- به فرزندتان آموزش دهید که در صورت افتادن به طرف نردبان برگردد. به او بگویید که همیشه دور از نردبان، به طرف مرکز استخر، بپرد. یک دفعه اگر در آب، بیفتد؛ او باید بلافاصله به اطراف چرخیده و به طرف نردبان شنا کند. این تکنیک مهم، می تواند نجات بخش زندگی او باشد.

آموزش شنا به کودکان بالای 4 سال
آموزش شنا به کودکان بالای ۴ سال

۲۱- مطمئن گردید که فرزندتان همیشه به سمت مرکز استخر، می پرد. این کار به او خواهد آموخت که تنها پرش به وسط استخر، قابل قبول است؛ مکانی که از جاهای دیگر امن تر است. برخورد به کناره های استخر، می تواند به کودک، آسیب برساند.

آموزش شنا به کودکان بالای 4 سال
آموزش شنا به کودکان بالای ۴ سال

۲۲- به فرزندتان ضربه های شنای پیشرفته تری بیاموزید. حالا که فرزندتان با تجربه تر است؛ او می تواند شروع به یادگیری حرکات شنای واقعی کند. آنچه در زیر آمده است؛ رایج ترین سبک های شنایی است که فرزندتان می تواند یاد بگیرد.

شنای آزاد: سه حرکت اساسی را در حین شنا کردن، انجام دهید. شنای قورباغه: شنا با ضربه های موثر سینه است. شنای به پشت: سه حرکت اساسی در حین شنا کردن؛ انجام می گیرد. شنای به پهلو: با ضربه های پهلو، شنا انجام می شود.

برگرفته از پول تیکت

درباره alihaji89

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *